ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η TEBIOME μπορεί να προσφέρει κορυφαίες λύσεις με υψηλής απόδοσης τεχνικές αυτοματισμού και ελέγχου ποιότητας. Είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε οποιοδήποτε έργο είτε από μηδενική βάση είτε εγκαθιστώντας και ενσωματώνοντας τις λύσεις μας σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Όλα τα έργα της TEBIOME συμμορφώνονται με τις αυστηρότερες κανονιστικές απαιτήσεις παγκοσμίως και όλα τα project μας υλοποιούνται βάσει των όσων προβλέπονται από την ΕΕ, έχοντας πιστοποίηση EURO CERT.

Παράλληλα, η TEBIOME διαθέτει πιστοποίηση βάσει του προτύπου ISO 9001: 2000.

Οι πιστοποιήσεις μας